Panel z komiksu o Supermanie…

Panel z komiksu o Supermanie z serii Action Comics. Co w nim interesującego? W ostatnim zdaniu pada zwrot „during the World War” (ang. podczas Wojny Światowej). Ten komiks został wydany w marcu 1939 roku, czyli na kilka miesięcy przed wybuchem II Wojny Światowej. Wtedy jeszcze I Wojna Światowa była jedyną światową wojną w historii.

#komiks #historia #iiwojnaswiatowa #swiat #angielski